محمد طیبی هستم برنامه نویسی UI اندروید کار میکنم و عاشق CPP هستم در ضمن دلم برای Linux تنگ میشه گاهی