کنترل چیست؟

منظور از کنترل این نیست که روی دنیای پیرامون مسلط شویم یا بتوانیم نسبت به دیگران کنترل پیدا کنیم، منظور این است که خیلی ساده بتوانیم افسار امور خودمان و انتخاب‌هایمان را در دست خودمان بگیریم.

گرفتن افسار امور و انتخاب‌ها در دست خودمان و فعالانه نگاه کردن نسبت به انتخاب‌ها یکی از صفات کلیدی است که هر فرد اصل‌گرایی باید داشته باشد و GTD در واقع روشی است که به فرد اصل‌گرا کمک می‌کند تا این اتفاق را رقم بزند و کنترل تصمیمات، توجهات و تمرکز خود را به دست بیاورد.

در هر لحظه از زندگی، کنترل را در پاسخ به این سه سؤال می‌توان سنجید که:

  • یک، چه میزان از توجهمان در لحظه و کاری که در دست داریم است؟ و چه مقدار نسبت به امری که باید رویش متمرکز باشیم حاضر هستیم؟
  • دو، چه قدر شفاف می‌دانیم کاری که در دست داریم چیست؟
  • سه، از بین چه کارهایی انتخاب کرده‌ایم که به این کار بپردازیم؟ چه کارهایی را انجام نمی‌دهیم؟
«تلاش برای ایجاد اهداف، قبل از اطمینان پیدا کردن از اینکه می‌تونید زندگی هر روزه‌تون رو تحت کنترل خودتون در بیارید، اکثر اوقات موجب کاهش انگیزه و انرژی‌تون میشه تا افزایش.»

پ.ن. گرگ مک‌کیون به تفضیل در کتاب اصل‌گرایی خود درباره فعالانه نگاه کردن نسبت به تصمیمات و انتخاب‌ها صحبت کرده است.