خلاقیت و دانش

به نظر شما ارتباطی بین سطح دانش و خلاقیت وجود دارد؟ هر دوی این مفاهیم در واقع به صورت مستقیم با ذهن در ارتباط هستند. برخی از کسانی که مغز را به نیمکره تقسیم می‌کنند، این دو حوزه را کاملاً متفاوت و در برابر هم می‌دانند اما با این حال دانش که بر آمده است از حوزه های مختلف فکری، تجربی و انسانی است، ارتباط مستقیمی با میزان و سطح خلاقیت هر فرد دارد.

دانش؛ آشنایی، آگاهی یا درک فرد با مقوله‌ای مانند حقایق یا مهارت است که از طریق تجربه یا آموزش و به وسیله ادراک، کشف و یادگیری به دست می آید. داده‌ها، اطلاعات در این حوزه بسیار مهم هستند. دانش سطحی بالاتر از علوم است و از بینشی عمیق‌‍‌تر نشات می‌گیرد. علم تنها بر پایه تجربیات و رویدادهای تکرارپذیر است اما دانش مجموعه‌ای از حالات پیدا و پنهان نظام عالم است. دانشمند فردی است با دیدی وسیع و نگرشی ویژه که سر در حوزه‌های مختلف علوم و فکری بشر دارد و بخشی از دانش خود را از طریق به اشتراک گذاری و تامل در آرا و نظرات متخصصین حوزه‌های مختلف بدست آورده است.

نسبت دانشمند و دانش او با خلاقیت در جایی نمود پیدا می‌کند که بخواهد تمامی این بخش‌ها را به کار گرفته و پدیده‌ای نو را در زمینه‌های مختلف از ادبیات و هنر گرفته تا شهود و کشف پدیده‌های علمی به وجود آورد. هرچه دانش فردی در حوزه‌ای بیشتر باشد قادر به خلق پدیده‌های ارزشمندتر و کاراتر خواهد بود. اشراف داشتن به مفهوم، ساختار، تاریخچه و سایر ویژگی‌های یک حوزه موجب افزایش سطح خلاقیت و تولید محصول ارزشمندتر خواهد شد. برای مثال حافظ شیرازی شاعری فوق العاده با خلاقیتی باور نکردنی است و تاثیر دانش و آگاهی از آثار شاعران پیشین و آثار ادبی غیر فارسی زبان عربی و تسلط بر علوم کلامی و مذهبی در جای دیوانه او به چشم می خورد.

بنابراین یکی از راهکارهای افزایش خلاقیت که منجر به خلق آثاری ماندگار در تاریخ بشری شود، تسلط و اشراف بر سایر علوم است. هر چه این گستره به صورت عمیق افزایش یابد، شاهد ظهور افراد خلاق‌تری خواهیم داشت.