مرگی تلخ بر اثر نبود انرژی مثبت برای عده ای از مردم

طبیعت منبع انرژی مثبت
طبیعت منبع انرژی مثبت

اکثر مردم فقط زنده هستند ولی زندگی نمیکنند چراکه هیچ امید و آرزویی ندارند زندگی آنها سرشار از افکار و انرژی منفی است و ذهن انها دائماً در حال تکرار وقایع و رخدادهای منفی و ناگوار خیالی و واقعی است. آنها مانند رباتی هر روز صبح راس ساعتی از خواب بلند میشوند و یا بدون هدف تا هر موقعی که از تخت خواب زده شوند میخوابند و شروع به تکرار کارهای روزانه یشان میکنند و یا به قولی یک روز را 365 بار در سال تکرار میکنند.

آنها تلاش میکنند این سبک از زندگی را به بچه ها و آدم های اطرافشان نیز منتقل کنند. این سبک از فکر و زندگی هر روز طرفداران بیشتری نسبت به روز قبلش پیدا میکند. این عده از مردم برای شاد بودن دنبال دلیلی سفت و سخت میگردند ولی بی دلیل غمگین اند.

وقتی درباره انرژی مثبت و شادی با آنها صحبت میکنی نباید انتظار داشته باشی که آنها حرف های تو را قبول کنند یا تو را دیوانه خطاب نکنند.

تی هارو اکر میگوید وقتی از رمز و راز موفقیتم برای اطرفیانم میگویم آنها با لحنی تمسخر آمیز میگویند: یعنی داشتن حس و حال خوب باعث موفقیت میشود؟ تو دیوانه شده ای البته بهتر است بگوییم یک دیوانه خوشحال.

همچنین تی هارو اکر میگوید من در جواب این افراد میگویم ترجیح میدهم یک دیوانه خوشحال باشم تا یک فقیر منطقی!

اما جدا از بحث موفقیت مگر داشتن انرژی مثبت و خوشحال بودن بد است؟!

عده ای از مردم میگویند با شرایط بد موجود چطور میتوانیم شاد باشیم؟ چطور میتوانیم انرژی مثبت در زندگیمان جذب کنیم؟

باید بگویم شرایط بد یا شرایط خوب تفاوتی ندارد عده ای از مردم در شرایط خوب هم دنبال راهی برای داشتن حال بد هستند و بلعکس عده ای در شرایط بد هم دنبال راهی برای داشتن حال خوب هستند.

انرژی مثبت رو در زندگیتان جذب کنید تا اطرافیانتان نیز شما را منبعی برای خوب شدن حالشان بدانند.

جذب انرژی مثبت چندان پیچیده نیست میتوانید یک خاطره خوب را در ذهنتان تکرار کنید یا با فردی که دوستش دارید ملاقات کنید و...

همچنین باید بگویم کائنات دائماً در حال ارسال ارتعاشات و انرژی های مثبت به سمت ماست این ما هستیم که با انرژی های منفی و افکار منفی مان جلوی دریافت این انرژی های مثبت و خوب را به زندگیمان میگیریم.

انرژی مثبت تعریف خاصی ندارد و یا انرژی درمانی چندان پیچیده نیست حالتان که خوب باشد خودتان متوجه خواهید شد که این انرژی مثبت چگونه زندگیتان را تغییر داده و بیماری هایتان را خوب کرده.