چگونه یک فیل را بخوریم؟

چگونه یک فیل را بخوریم؟
چگونه یک فیل را بخوریم؟

به تصمیمات بزرگی که تا به امروز برای زندگیتان گرفته اید و نتوانستید آنها را به مرحله اجرایی برسانید فکر کنید؟ و یا تصمیمات بزرگی که برای مدت کمی آنها را عملی کرده اید و سپس رهایشان کرده اید را به خاطر بیاورید.

فکر میکنید دلیل اینکه نتوانستید این تصمیمات را اجرا کنید چیست؟

موارد زیر را به دقت بخوانید شاید در جواب دادن با سوال بالا کمکتان کند:

  • مردی که هرگز ورزش نکرده بود تصمیم میگیرد روزانه یک ساعت به باشگاه ورزشی بروند و سخت تمرین کند.
  • زنی که روزانه بیشتر وقت خود را در شبکه های مجازی میگذراند تصمیم میگیرد شبکه مجازی را به طور کامل کنار بگذارد و وقت خود را با خواندن کتاب پر کند.
  • مردی که روزانه 3 پاکت سیگار میکشد تصمیم میگیرد سیگار را ترک کند.
  • پسر بچه ای که بیشتر شکم خود را با تنقلات سیر میکرد تصمیم میگیرد تنقلات را به طور کامل کنار بگذارد و وعده های غذایی گیاهی بخورد.

حالا مجدد سوالی که در ابتدا ازتون پرسیدم را مطرح میکنم فکر میکنید دلیل اینکه نمیتوانیم برخی از تصمیمات بزرگی که در زندگی میگیریم را اجرا کنیم چیست؟

همه ما حداقل یکبار تصمیماتی مشابه تصمیمات بالا گرفته ایم چراکه دوست داریم زمانیکه با یک چالش روبرو میشویم با اهداف و تصمیمات بزرگ به آن چالش حمله کنیم اما پس از مدت کوتاهی این چالش و عادت روزانه است که در این جنگ پیروز میشود، در اینجا به اصطلاح میگویند ما لقمه بزرگ تر از دهنمان را برداشته ایم.

زیرا همیشه اهداف بزرگ و زیبا نتایج بزرگ و زیبا به همراه ندارد گاهی اوقات با نتایج کوچک و ناامید کننده روبرو میشویم.

این اهداف بزرگ به جای اینکه برای ما ایجاد انگیزه کنند و ما را به موفقیت برسانند طاقت فرسا هستند و بیشتر ما را خسته میکنند.

اما چطور میتوانیم اهداف بزرگمان را عملی کنیم یا به اصطلاح یک فیل را بخوریم؟

راه رسیدن به اهداف یا رویاهای بزرگ، شروع کردن از اقدامات کوچک است و این اقدامات کوچک همان (ریز عادت ها) هستند که در وجودمان پرورشش میدهیم.

ریز عادت ها تکه ای از عادت های بزرگ هستند یعنی شما میتوانید به کمک ریز عادت ها و به مرور زمان عادت های بزرگ و تکان دهنده در خود ایجاد کنید.