جامعه شناسی در اسلام

اسلام در واقع هم به فرد اهمیت می دهد هم به جمع

شاهد این ادعا آیه یازدهم از سوره مبارکه الرعد می باشد که در آن فرموده شده " بدرستیکه خداوند احوال قومى را تغيير نمى‏ دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند" که به یکی از اصول اصلی جامعه شناسی در اسلام اشاره می نماید.

منظور از آیه مذکور اینست که راه اصلاح جامعه از اصلاح فردی می گذرد و تا اخلاق و فرهنگ فردی اصلاح نگردد جامعه بسامان نخواهد رسید.

در جلسات قبل به مساله اخلاق پرداختیم در این جلسه به مساله جامعه شناسی در اسلام می پردازیم.

پی نوشت:

- ارجاع به هر قسمت از پادکست از طریق لینک در متن موجود و قابل به اشتراک گذاری با علاقمندان است.

- اگر مایل به دنبال کردن مطالب هستید میتوانید هرجا که پادکست گوش می دهید نام پادکست را به فارسی یا انگلیسی جستجو نموده و عضو شوید، حتی امکان شنیدن از طریق صفحات وب، نیز مقدور است.