جبر و اختیار، قضا و قدر

این دو مقوله را بدلیل اینکه مکمل یکدیگرند در یک جلسه بررسی خواهیم نمود.

فهم صحیح این دو مطالب باعث نگرش دقیق تری می گردد.

در مطالبی که می توانید آن ها را بشنوید بعد از شرح، بسط و تعریف موضوع با استناد به کلام الهی نمونه هایی از اشتباهاتی را که بعضی از مفسرین، متفکرین، عرفا و حتی شاعران بزرگ بعلت عدم آشنایی دقیق و تسلط به این دو مقوله داشته اند مورد اشاره قرار می گیرد.

مثالی برای نمونه که بد نیست اشاره گردد عبارتی است که جزو اشتباهات مصطلح در زبان فارسی است که از ترجمه قرآن وجود دارد که باید نسبت به معنی اصلی و تحت لفظی آن دقت نمود، عبارت"کن فیکون" است که در میان عامه به معانی نظیر، زیر و رو شدن و یا خلق الساعه و .. معروفند اما معنی ترجمه دقیق آن می شود "باش پس شد" بدون قید حالت.

توصیه به علاقمندان پادکست می کنم این دو قسمت به ترتیب شنیده شوند.

قسمت نخست جبر و اختیار

https://castbox.fm/app/castbox/player/id2413301/id468224537


قسمت دوم قضا و قدر

https://castbox.fm/app/castbox/player/id2413301/id472098142


اگر پسندید میتوانید با علاقمندان به اشتراک بگذارید.

اگر هم مایل به دنبال کردن مطالب هستید میتوانید از هرجا که پادکست گوش می دهید نام این پادکست را به فارسی یا انگلیسی جستجو نموده و عضو شوید.