اول ای جان دفع شرِ موش کن!

فرصتی پیش آمد که مثنوی معنوی را ورق بزنم، به این ابیات زیبا رسیدم:

اول ای جان دفع شر موش کن
اول ای جان دفع شر موش کن


ما در این انبار، گندم می‌کنیم

گندمِ جمع‌آمده، گم می‌کنیم

می‌نیاندیشیم آخر ما به هوش

که‌این خلل در گندم است از مکرِ موش

اول ای جان دفع شر موش کن

موش تا انبار ما حفره‌ زده‌ است

وز فَن‌اش، انبار ما ویران شده است


اول ای جان دفع شرِ موش کن

وانگهان در جمع گندم، جوش کن


فکر می‌کردم این تمثیل مولانا، مناسب حال ما و کسب و کارهای‌مان هم هست. این همه انرژی‌ می‌گذاریم و هزینه می‌کنیم که با آخرین روش‌های جذب مشتریان جدید آشنا شویم، غافل از این که مشتریان وفادارمان در اثر بی‌توجهی دارند از دست می‌روند!


نوشته: میلاد نادری علمداری