زمانی که نوشته شما را عالی می کند

همیشه در خصوص بهترین زمان برای نوشتن مقالات متعددی نوشته شده است . هرکدام از نویسنده ها بنا بر تجربیات و مطالعات خود، زمانی را تعیین کرده و به بقیه توصیه کرده اند تا حتما برای یک بار هم شده، نوشتن در آن موقع را تست کنند. به هرحال، تست کردن توصیه آن ها جای دوری نمی رود؛ اما واقعا نمی توان هیچ زمانی را برای نوشتن تعیین کرد. در واقع اصلا نباید دنبال زمان بود.

برای نویسنده شده و وارد شدن در حوزه تولید محتوا باید همیشه قلم دستتون باشد و بنویسید. هر لحظه که ایده ای به ذهنتان رسید، آن را در داخل دفترچه یادداشتت بنویسید...صبح زود...سرظهر...قبل از خواب... و هر جا که این ایده به ذهنتان رسید...اینکه بخواهید فکر کنید مثلا 6 صبح بهترین موقع برای نوشتن است و همان موقع باید نوشت و بقیه روز کارهای دیگه کرد، نمی گویم درست نیست؛ اما شما با این کار خودتان را محدود کرده اید... هرچه خود را محدود به یک ساعتی کنید... ایده های کمتری در نوشتن خواهید کرد...خیلی از ایده ها و موضوعات در هنگام راه رفتن در خیابان و صحبت با دوست و سرکار و غیره پیش می آید...باید همون لحظه خودکار دستتون باشد و شروع کنید به نوشتن....

من چهارسال در زمینه تولید محتوا کار میکنم...اوایل به خودم میگفتم شبها بهتر می توانم کار کنم... به هرحال شبها خیابانها خلوت است و سروصدا نیست؛ اما بعد از چند وقت فهمیدم که اشتباه می کنم... برای اینکه گاهی پیش آمده است، متنی که بعدازظهر و وسط شلوغی صدای خیابان نوشتم خیلی بهتر از متن شب بوده...برای اینکه اون موقع تمرکز داشتم...ایده ایی به ذهنم آمده بود و تا داغ داغ بود شروع کردم به نوشتن و بعدش بسطش دادم...

به نظر من بهترین زمان برای نوشتن می تواند هر موقع باشد...وقتی جرقه ای در ذهنتان زده شد و شما ایده ای دارید، باید در هوا بقاپید...منتظر فرصت بعد نباشید یعنی نگویید که خب بعدا مینویسم...برای اینکه اون موقع سرد خواهید شد و دیگه دوست ندارید چیزی بنویسید...

این توصیه من به آن هایی است که واقعا قصد وارد شدن به حوزه تولید محتوا را دارند...حالا کم کم تجربیات خودمو براتون به اشتراک می گذارم...

نظر شما چیست؟