دانشجوی مهندسی کامپیوتر - برنامه نویس بودم ولی الان نیستم D:-علاقه مند به هر چی که به کامپیوتر مربوط میشهD: فعال در بازار های سرمایه