چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟

چرا از شهریار به عنوان بهترین منطقه برای خرید باغ ویلا نام برده می شود؟
باغ ویلا لاکچری در شهریار شهریار با وجود آب و هوای بسیار دلپذیر و باغا...