هر چه دوست داری بنویس ...

بسم هو

امروز، دومین روز از ماه آبان سال پر از افت و خیز نود و هفت در یک هوای سرد و ابری با "ویرگول" آشنا شدم، شاید "ویرگول" بتواند قدمی در راستای نزول واژه ها که در سینه ام بی قراری می کنند بردارد، البته شاید ... در اوّلین پست می خواستم واژه ها را به چالش بکشانم امّا از آنجایی که نوشته بود " هر چه دوست داری بنویس ... " نتوانستم هر آنچه دوست دارم بنویسم، چرا که ما در جایی زندگی می کنیم که نامش دنیاست و مرامش گرفتن تمام دوست داشتنی هاست ...

+ ای یار همه ی دوست داشتنی ها را بگیر تا تنها دوست داشتنی ام تو باشی ...

میم . عین