این قسمت: در میترال من کو؟

دو شب پیش داشتیم می‌رفتیم خونه که یهو قفسه سینه‌م درد گرفت.
قبلا هم درد می‌گرفت، مخصوصا وقتی با بچه‌های گروهم حرص می‌خوردم و می‌خواستم مواظب باشم نپیچونن. یا وقتی با مامانم حرص می‌خوردم.

انقد درد داشتم سریع رفتیم درمانگاه.
اونجا وقتی مشکلم رو گفتم، دکتر فرستادم نوار قلب بگیرم. انقد واسم استرس داشت که نگو اما خب منتظر بودم بگه سرما خوردی و هوا آلوده شده و عادیه و فلان.

وقتی دکتر داشت نوار قلبم رو نگاه می‌کرد، یهو بی‌هوا گفت سابقه بیماری قلبی داری؟ اینو که گفت ضربان قلبم رفت رو هزار. با ترس گفتم نه خانم دکتر

گفت آهان، افتادگی دریچه میترال چی؟
قیافه من دیدنی بود اون لحظه!

تو همین بهت زدنا بودم که گفت ضربان قلبت بالاست واسه همین درد داری. باید آرامش داشته باشی. این داروها رو هم بخور، اما احتمالا افتادگی دریچه میتراله یه متخصص قلب باید بری. داشتم سکته می‌کردم قشنگ.

حالا جالبیش اینکه تلقین پدر ما رو در آورده. از اون روز تا حالا هم استرسم صد برابر شده هم درد قفسه سینه‌م. گاهی قشنگ سنگینی قلبم رو حس می‌کنم. واسه هفته دیگه نوبت متخصص قلب گرفتم.
می‌گن فقط یه درصدی از مردم این بیماری رو دارن. آخه شانسه ما داریم؟
واسه یه کار کوفتی پدر خودمو در آوردم.