رشد ترنس هراسی در بین "فمینیست" های ایرانی

کنار هم قرار گرفتن ترنس هراسی و فمینیسم ترکیب متناقضی را بوجود می آورد، و این سوال را مطرح می کند که چرا جنبشی که اساسا به دنبال برابری است باید به دنبال سرکوب یکی از سرکوب شده ترین اقشار جامعه یعنی ترنس ها بپردازد؟

نکته قابل توجه اینجاست که جریان غالب فمینیسم، نه تنها به دنبال گسترش ترنس هراسی نبوده بلکه به صورت تاریخی یکی از بزرگترین حامیان حقوق ترنس ها بوده است. به طور مثال جودیث باتلر، یکی از بزرگترین فمینیست های تاریخ و مادر فمینیسم مدرن یکی از فمینیست هایی است که نه تنها برای حقوق جامعه ترنس ها تلاش می کند بلکه دربرابر خود فمینیست خوانده هایی که به طور فعال برای سرکوب ترنس ها تلاش می کنند ایستاده و آن ها را دشمن فمینیسم خوانده است.

در کنار این جریان غالب اما، جریان هایی با جمعیت اندک اما نفرتی زیاد و آسیب زا به تئوریزه کردن ترنس هراسی پرداخته اند. چیزی که باید مورد توجه قرار داد این است که کم جمعیت بودن این جریانات انحرافی فمینیسم به معنای کم اهمیت بودن آسیب زایی آن ها نیست. به طور مثال، در کشور انگلستان، که چنین جریاناتی قدرتی بیشتر دارند، وضعیت ترنس ها آنقدر وخیم است که اغلب به دیگر کشورهای غربی مهاجرت می کنند.

مونرو برگدورف، یکی از زنان ترنس شهروند انگلیس که در زمینه اکتویسیم حقوق ترنس ها فعال است، درمصاحبه ای با بی بی سی می گوید: " جنس ترنس هراسی در انگلستان با دیگر کشورها متفاوت است، در انگلستان در کنار افراد محافظه کار، افرادی که خود را لیبرال و روشنفکر و فمینیست میدانند نیز ما را سرکوب می کنند"

همچنین پلیس انگلستان چندی پیش در خبری عجیب اعلام کرد که جرایم مبتنی برنفرت علیه ترنس ها در سال های 2018 و 2019، هشتاد و یک درصد نسبت به سال های 2017 و 2016 افزایش پیدا کرده است. بسیاری از افراد جامعه ترنس انگلستان معتقدند ریشه این افزایش بی سابقه و نگران کننده را در جریان های فمینیستی ترنس هراس باید جست. چندی پیش، یک گروه فمینیستی ترنس هراس، با مورد هدف قرار دادن خانه چند تن از اکتویست های حقوق ترنس ها در منچستر و لندن، نامه های تهدید کننده برای آن ها فرستادند که به دلیل ناشناس بودنشان هیچ وقت این جرم آن ها قابل پیگیری نشد.

ریشه این ترنس هراسی در آن است که این خودفمینیست خوانده ها حاضر نیستند زن های ترنس را به زن بودن رسمیت بشناسند. این امر فقط به عمل تطبیق جنسیت هم منتهی نمیشود، تقریبا تمام این فمینیست ها حتی زنان ترنسی که عمل تطبیق جنسیت را انجام می دهند را نیز زن نمی دانند. کیتی پرین یکی از زنان ترنس فمینیست معتقد است که این قضیه ریشه در زن ستیزی درونی این افراد دارد.

در ایران اما چنین فمینیست های ترنس هراسی در سال های گذشته کمتر دیده میشد. آن هایی هم که بودند به هیچ وجه مخاطب نداشتند و نفرت پراکنی هایشان آنقدر برای جامعه ترنس های ایرانی آسیب زا نبود. اما با گسترش امکانات دسترسی به فضای مجازی، به نظر می رسد بخشی از فمینیست های ایرانی به تئوری های ترنس هراسی برخی از فمینیست ها از جمله شیلا جفریز و جرمین گریر دست پیدا کردند و با ترجمه این تئوری ها در جهت سرکوب بیشتر جامعه ترنس ایران گام برداشته اند.

یکی از این افراد، مهدیس پویا از کسانی است که ظاهرا در گذشته ترنس هراس نبوده و حتی زنان ترنس، را زن می دانسته اما با آشنا شدن با یکی از شاخه های فمینیسم تحت عنوان لزبین فمینیسم که از جریانات انحرافی فمینیسم ترنس هراس است، نظریاتش در مورد زنان ترنس دچار تغییر شده و صراحتا بارها اعلام کرده است که زنان ترنس را زن نمی داند.

اهمیت این شخص که در پاریس زندگی می کند اما از طریق فضای مجازی، نفرت پراکنی هایش علیه ترنس ها را به طور جدی ادامه می دهد در آن است که اولین فمینیستی است که علنا ترنس هراسی را تئوریزه می کند و به طور آشکارا برای سرکوب جامعه ترنس ها تلاش می کند و مخاطب های زیادی هم دارد.

علاوه بر مخاطب هایی که مستقیما او را دنبال می کنند، برخی از پلتفرم های برابری خواه و برخی از فمینیست هایی که خودشان ترنس هراس نیستند، به افزایش ضریب نفوذ این شخص کمک می کنند و مقاله های کمتر جنجالی او را منتشر و پخش می کنند، مسلما این فضا دادن به مقاله هایی از او که مستقیما در مورد ترنس هراسی نیست نیز باعث می شود افراد بیشتری با این فرد آشنا شوند و با تئوری های نفرت پراکنی ای که او از ترنس هراس های غربی ترجمه می کند رو به رو شوند.

چندی پیش در یک رشته توییت تمام اسناد و مدارک از حرف های ترنس هراس این شخص جمع آوری کردم:


https://twitter.com/first_mira/status/1171427302305140736?s=20

در سکوت دیگر فمینیست های ایرانی و عدم حمایت کافیشان از حقوق ترنس ها، به نظر می رسد این خود جامعه ترنس ایرانی است که باید با وجود مشکلات متعددی که دارد آستین هایش را بالا بزند و با دشمن های قسم خورده اش که خود را روشنفکر و فمینیست می دانند بجنگد. جامعه ای که به اندازه کافی شکننده و سرکوب شده است و دیگر تاوان این را ندارد که علاوه بر ترنس هراسی افراد سنتی جامعه ایران، ترنس هراسی شبه روشنفکرها و خودفمینیست خوانده ها را تحمل کند.

این وظیفه خطیر بر عهده افراد جامعه ترنس ایران است تا با استفاده از علم بیولوژی مدرن، پژوهش های سازمان بهداشت جهانی و سازمان روانشناسی آمریکا که همگی جنسیت آن ها را معتبر می دانند و همچنین با استفاده از استدلال های جریان غالب فمینیسم و کوییر فمینیسم و با تکیه زدن به تئوری های فمینیست های بزرگی مثل جودیث باتلر، جولیا سرانو، کیمبرلی کرن شاو، کاترین مککینون و دیگر فمینیست های شاخص که تئوری هایشان مقبول اکثریت فمینیست های دنیاست و زنان ترنس، را زن می دانند و مردهای ترنس را، مرد، در برابر استدلال های بیمارگونه خودفمینیست خوانده های ترنس هراس بایستند و مانع گسترش ترنس هراسی در صحنه فمینیسم ایران بشوند.