نمونه کد postgres با spring boot

سلام،

حسین کورائی هستم از تیم mirbozorgi.com و قصد دارم مختصر توضیحاتی در خصوص پیاده‌سازی یک پروژه spring boot و نحوه‌ی استفاده از postgreSQL در آن را ارائه دهم.


پیاده‌سازی ۳ لایه :

در این نمونه کد از متد 3Tier layer برای پیاده‌سازی پروژه استفاده کردم.

این روش بدین صورت است که هر لایه به‌صورت جداگانه داری کانفیگ و pom خود است:

لایه بندی :


همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید هر لایه دارای مشخصات خاص خود بوده که در تصاویر زیر نحوه‌ی تنظیم کردن ارتباط بین لایه‌ها را نمایش دادیم:

فایل pom لایه api :

فایل pom لایه businees :

فایل pom لایه core :

فایل pom پروژه :

همان‌طور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید لایه‌های بالاتر، لایه‌های زیرین را به عنوان dependency در خود تعریف می‌نمایند و در فایل اصلی، هر module جداگانه تنظیم می‌شود.


پیاده‌سازی postgreSQL :

در این قسمت می‌خواهیم دیتابیس postgres را در پروژه خود پیاده‌سازی نماییم. پیشنهاد می‌کنم برای کسب اطلاعات بیشتر از این دیتابیس به لینک، مراجعه نمایید.

ابتدا dependency این دیتابیس را به فایل pom پروژه اضافه می‌کنیم.


در قدم بعد کلاس‌های entity خود را در لایه core پیاده‌سازی می‌کنیم:

student :

school :

exam :

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در هریک از کلاس‌ها ارتباط های گوناگونی برقرار شده‌است.

به عنوان مثال کلاس student ارتباط ManyToOne با کلاس school داشته و همچنین ارتباط ManyToMany با کلاس exam دارد. در سوی دیگر ارتباط OneToMany در کلاس school با کلاس strudent داریم.

پیشنهاد می‌کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه‌ی کار و انجام اعمال CRUD بر روی دیتابیس postgreSQL به صفحه github ما مراجعه نمایید.