کتاب ذهن و زمان

کتاب ذهن و زمان
کتاب ذهن و زمان

کتاب ذهن و زمان تالیفی است از کرامت الله موللی، روانکاو و متولد سال ۱۳۲۷ از شهر شیراز. او عضو سابق انجمن روانکاوی ( Le Mouvement du Cou Freudien ) در کشور فرانسه است و ترجمه‌های مختلفی نیز از زبان فرانسه در زمینه‌ی روانشناسی داشته است. کرامت الله موللی چند کتاب تالیفی نیز به زبان فارسی و فرانسه دارد.

مولف در این کتاب به جنبه‌های مختلف پدیده‌ی رویا البته از دیدگاه روان‌شناسانه پرداخته است و سعی دارد در دو بخش این کتاب، پاسخ‌هایی برای ابهامات گوناگون رویاها داشته باشد. او کتاب ذهن و زمان را به دو بخش « رابطه جسم و جان » و « خواب و رویا » تقسیم کرده است، که بخش اول بیشتر به توصیف موجود زنده و کنش‌ها و واکنش‌های آن در مواجهه با ذهنش می‌پردازد. او در انتهای بخش اول پرسش‌هایی اساسی را در رابطه با ماهیت زمان مطرح می‌کند. در بخش دوم کتاب ذهن و زمان، کرامت الله موللی به فیزیولوژی خواب، فرآیند رویا و همین‌طور جبر و اختیار در آن می‌پردازد. فصل آخر کتاب نیز در رابطه با تصاویر در رویاها صحبت کرده که موضوعی بسیار جذاب و البته تامل برانگیز است.

آنچه  نشر نی در مورد کتاب ذهن و زمان می‌گوید :

« خواب چیست و رؤیا کدام است؟ آیا چنین پرسشی می‌تواند ما را از خواب غفلت بیدار کرده به‌جای این‌که تصوری وهم‌آلود و خودشیفته از ما به دست دهد، ما را نابهنگام در دل امر واقع به خود رها سازد تا خوف و رجاء را به عینه بیازماییم. بر اساس چنین رویداد منحصربه‌فردی است که کتاب حاضر با اتکا بر آخرین کشفیات علمی و دیرین‌ترین پرسش‌های فلسفی، بر آن می‌شود تا ما را عجالتاً از دنیای شتاب‌زده‌ی دیجیتال، که محور اصلی جوامع مصرفی کنونی است، برکنده به خود آورد. »

مطالعه‌ی این کتاب می‌تواند شمارا با ابعاد جدیدی از ذهن و ماهیت آن آشنا نماید. ضمنا مطرح کردن پرسش‌هایی عمیق و کهن در باب رویا و کارکرد ذهن و موجودیت انسان، می‌تواند موجب طرح سوال‌های تازه‌ای در ذهن ما شود.

بخشی از کتاب ذهن و زمان

« موجود زنده چیست؟

به نظر می‌رسد که علوم عنایت چندانی به تفاوت میان انسان و حیوان نداشته باشند. پرسش این است که آیا قول به شباهت میان مغز آدمی و دستگاه عصبی حیوان با ذکر این تفاوت که تنها سلسله اعصاب انسان دارای پیچیدگی بیشتری است اشتباهی تاریخی است یا حاکی از تحولی منحصربه‌فرد در سیر تاریخی علوم؟

این پرسش ما را بر آن می‌دارد تا برداشتی را که امروز انسان از وجود خود دارد مورد مداقه قرار دهیم.

علوم عصبی آدمی را به موجودی زنده می‌نگرند. این برداشت را مدیون اعصار جدید یعنی از رنسانس به این‌طرف هستیم. به‌موجب این برداشت نظر ماوراءالطبیعه سابق نسبت به آدمی دچار تزلزل گردید.

مع‌الوصف این مسئله که حیات چیست همچنان بی‌پاسخ مانده است.»