آیا می دانید برخی از کارکنانتان به صورت پنهان در مقابل تغییر مقاومت می کنند به طوری که شما به راحتی متوجه نمی شوید؟

سوال بالا یک سوال مهمی است که ممکن است دغدغه ذهنی همه شما باشد. در پاسخ، مقاومت در برابر تغییر 2 شکل عمده دارد.

  • یک، مقاومت آشکار: که نمونه آن مقاومت کردن و وقفه ایجاد کردن در مقابل تغییر به صورت آشکار است.
  • دو، مقاومت پنهان: که تلاش هاي زیرکانه براي از زیر تغییرات در رفتن و ادامه كار به شيوه هاي قديمي است.

بر اساس پژوهشی كه اخيرا در مورد کارکنان یک بانك انجام شده است، مقاومت پنهان و زیرکانه، در بيشتر موارد از مقاومت آشكار رواجش بیشتر است.
بعضی از کارکنان این بانک، تا وقتي كه مديريت متوجه نمي شد، وظايف خودشان را به همان شيوه هاي قديمي انجام مي دادند. حتي وقتی که کارکنان با تغييرات برنامه ریزی شده موافقت می کردند، كارها را بدون اینکه حس عاطفی نسبت به تغییر داشته باشند، انجام مي دادند و این طوری در برابر تغییر مقاومت می کردند.
در واقع، آنها به صورت غير کلامی و کلامی، با مشتريان در مورد نارضایتی از تغييرات ایجاد شده صحبت مي كردند. اين شکل های پنهان مقاومت در برابر تغییر، مانع بزرگي را بر سر راه تغيير ايجاد مي كنند چون مثل مقاومت آشكار، ديده نمي شوند.
به عنوان مثال، جان تامپسون وقتی كه مدير عامل شركت سیمن تِک شد، با این نوع مقاومت پنهان روبرو شد. تامپسون براي كاهش هزينه ها پيشنهاد كرد كه گذاشتن كابل در همه بسته هاي نرم افزاري سیمن تِک كار بی فایده ای است و فقط هزينه ها را بالا مي برد، چون بيشتر مشتريان خودشان كابل دارند.

همه کسانی که در جلسات مربوط به كاهش هزينه ها شرکت کرده بودند، موافقت كردند كه ديگر لازم نيست در بسته هاي نرم افزاري، كابل بگذارند اما اگر احیانا مشتري اي درخواست كابل مي كرد، يك كابل رایگان به او مي دادند.
تامپسون چند هفته بعد از تصويب اين قانون، فهميد كه كابل ها هنوز در بسته هاي نرم افزاري هستند. برای همین به مديران اجرايي تذكر داد و به آن ها گفت: «اگر ديدگاه يا اختلاف نظری دارید، آن را در جلسه مطرح كنيد تا در مورد آن بحث كنيم. به عقب برنگرديد. ما ديگر نبايد كابل بفروشيم».
منبع: مک شین، استیو و آن وون گلینو، ماری. (1397). رفتار سازمانی: فرایندهای تیمی و سازمانی. ترجمه علیرضا خوراکیان، سیده نرگس راهنما، مصطفی جهانگیر. مشهد: انتشارات سخن گستر