راهنمایی برای کنکوری ها: اولویت را به رشته بدهیم یا دانشگاه؟

با اعلام نتایج کنکور، دغدغه مهم شما کنکوریها انتخاب رشته می شود. اغلب کنکوریها، دچار تعارض انتخاب بین رشته یا دانشگاه می شوند. شما هم ممکن است دچار این تعارض شده باشید که مثلا یک رشته خوب را در یک دانشگاه متوسط را انتخاب کنید یا یک رشته متوسط را در یک دانشگاه خوب؟

واقعیت این است که رشته خوب از دانشگاه خوب مهم تر است. یعنی اگر بین انتخاب یک رشته خوب در یک دانشگاه متوسط یا انتخاب یک رشته متوسط در یک دانشگاه خوب ماندید، بهتر است اولویت را به رشته خوب بدهید. چرا؟ چون شما 4 سال در دانشگاه زندگی می کنید ولی یک عمر با رشته تان زندگی می کنید. دقت کنید منظور من از رشته متوسط، خود رشته نیست، بلکه آینده شغلی و فرصت های کاری آن است.

رشته تحصیلی به شغل، درآمد، جایگاه اجتماعی و آینده شما جهت می دهد. اگر رشته متوسطی مثل کشاورزی، ادبیات، تاریخ، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی و ... را انتخاب کنید، در کسب فرصت های شغلی آینده دچار مشکل می شوید، هر چند این رشته ها را در بهترین دانشگاه های ایران تحصیل کنید.

خوب ببینیم پیامدهای انتخاب رشته های متوسط چه خواهد بود؟

اولین پیامد، سرخوردگی است. وقتی دارید در این رشته ها تحصیل می کنید، مشاهده وضعیت دانش آموختگان رشته تان شما را دچار سرخوردگی می کند. وقتی دچار سرخوردگی می شوید یک دوره 4 ساله تحصیلی رنج آور و سخت را تحمل خواهید کرد.

پیامد دوم این است که بعد از فارغ التحصیلی، وقتی شغلی مرتبط با رشته تحصیلی تان پیدا نمی کنید مجبور می شوید در شغلی بی ارتباط با رشته تان کار کنید. در این زمان احساس می کنید 4 سال از عمرتان سر رشته ای که ربطی به کارتان ندارد تلف شده است.

پیامد سوم این است که مجبور می شوید برای مقاطع تحصیلی بالاتر مثل ارشد و دکتری به رشته ای با وضعیت شغلی بهتر تغییر رشته دهید. که البته کار سخت تری نسبت به کسی که لیسانس این رشته را داشته دارید و در اینجا هم ممکن است احساس اتلاف عمر داشته باشید که چرا 4 سال از عمرتان را سر رشته لیسانستان هدر دادید.

در نتیجه در انتخاب رشته بسیار بسیار دقت کنید چون کل زندگی فردی و شغلی شما را جهت می دهد. سعی کنید رشته تحصیلی را بر دانشگاه اولویت دهید.

البته ممکن است بگویید که در حال حاضر هیچ رشته ای به جز رشته های پزشکی، بازار کار ندارد. این درست است که در حال حاضر بازار رشته های مهندسی هم مثل قبل خوب نیست ولی نباید صفر و یک نگاه کرد. باز هم بازار رشته های مهندسی بهتر از رشته های علوم پایه یا برخی از رشته های علوم انسانی است.