چرا هر چه فرد دانشمندتر و با مهارت تر باشد، متواضع تر می شود؟

به دلیل چیزی که «اثر دانینگ-کروگر» نامیده شده است افرادی که شایستگی های اندکی دارند تمایل دارند درباره توانایی هایشان غلو کنند، در حالی که افراد با مهارت و دانش بالا تمایل دارند متواضع باشند.

این به دلیل این حقیقت است که هرچه هوشمندتر و ماهرتر باشید بیشتر متوجه خواهید شد که چه فضایی برای بهبود و توسعه وجود دارد و شما از دانش فعلی خود یا سطح مهارت فعلی خود رضایت ندارید.

این نشانه ای از افراد فوق العاده باهوش است که فردی عادی به نظر برسند. آن ها هوش خود را با افتخار به همراه دارند اما با آن خودنمایی نمی کنند.