عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان، کارشناس ارشد و دکتری فناوری اطلاعات و مدیریت از دانشگاه فردوسی، مشاور، کوچ، پژوهشگر و مدرس در زمینه های مدیریت رفتاری و مدیریت دیجیتال


مصطفی جهانگیر (PhD) این افراد را دنبال می‌کند:

مدیرعامل ایوند، بنیانگذار همفکر، مدیر سابق کانون کارآفرینی ایران. که استارتاپ آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
یک برنامه نویس ، گرافیست و ایده پرداز