عضو هیات علمی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان، کارشناس ارشد و دکتری فناوری اطلاعات و مدیریت، مشاور، کوچ، پژوهشگر و مدرس در زمینه های مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، مدیریت رفتار و منابع انسانی