چیزهای الکترونیکی و چیزهای دیجیتالی

می‌دانم شما هم این روزها با واژه‌های الکترونیکی و دیجیتالی بسیاری برای چیزهای مختلف مواجه شده‌اید، اما به راستی چه تفاوتی می‌تواند فی ما بین چیزهای الکترونیکی و دیجیتالی باشد؟ برای اینکه تفاوت میان این دو را بهتر متوجه شویم، پیشنهاد می کنم فایل زیر را گوش کنید:فایل صوتی