یک حقوق‌خوان، معلم و نویسنده پست‌های کوتاه و بلند


در راه اندازی استارتاپ خود جنگجو و انتقام گیرنده باشید

در راه اندازی استارتاپ خود جنگجو و انتقام گیرنده باشید
بی‌تردید، راه اندازی یک کسب و کار آن هم در ۵۴ ساعت بیشتر شبیه افسانه‌ه...