نظرات خودم رو درباره‌ی چیزها می‌نویسم. قطعا خیلی‌هاشون اشتباهه، ولی کمک می‌کنه بقیه با ذهن بازتری فکر کنن و اهداف بزرگ‌تری برای زندگی‌شون انتخاب کنن، همون زندگی که فقط یه بار تجربه‌اش می‌کنن.