آزادی جنسی از نگاه شریعتی

جنگ آزادی جنسی که می‌بینیم ناگهان در آفریقا و آسیا و جامعه‌های اسلامی عَلَم می‌شود، به خاطر این است که این جنگ زرگری جانشین جنگی بشود که باید بشود و برای جلوگیری از یک مبارزه‌ای است که برای صاحبان قدرت در جهان خطرناک است و آزادی جنسی که می‌دهند در ازای آزادی‌هایی است که نسل جوان می‌خواهد؛ زیرا با سرگرم کردن او اصولاً دغدغه آزادی‌های دیگر را از وجدان و خاطره‌اش می‌برند. آزادیِ «ته» به جای آزادیِ «سر»!

دکتر علی شریعتی - چه باید کرد؟ (صفحه ۲۷۱)