وزارت آموزش و پرورش، عامل تاخیر در صدور حکم و برقراری حقوق بازنشستگی معلمhttps://www.instagram.com/moalem_agah آگاه

معاون صندوق بازنشستگی کشوری
شیرمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری نیز گفت: صحبت‌هایی برای افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان مطرح است و ما هم منتظر هستیم خبرهای خوشی برسد تا بتوانیم اقدامات اجرایی مربوط را انجام دهیم.
شروع سال تحصیلی و فعالیت کاری و بازنشستگی در آموزش و پرورش، مهرماه است و از طرفی هم ابلاغ بازنشستگی معلمان دارای شرایط بازنشستگی را به همین تاریخ صادر می‌کنند.
ارسال دیرهنگام مدارک شاغلین در آستانه بازنشستگی از سوی وزارت آموزش و پرورش، عامل تاخیر در صدور حکم و برقراری حقوق بازنشستگی است.

@moalem_agah
معلم آگاه
اخبار مهم آموزش پرورش و دانشگاه فرهنگیان
اطلاعیه بخشنامه
مطالبات فرهنگیان
https://www.instagram.com/moalem_agah

#احکام #بازنشستگان #بازنشستگی #بازنشستگی_پیش_از_موعد #بازنشستگی_پیش_از_موعد #وزارت_آموزش_و_پرورش #وزارت_آموزش_پرورش #معلم_آگاه


https://www.instagram.com/moalem_agah