مشغول به ترجمه، علاقه‌مند به یادگیری و فعلاً درگیر یادگیری برنامه نویسی :)