دیجیتال محوری ، مهمترین ویژگی رهبران آینده

دیجیتال محوری
دیجیتال محوری

رهبران و مدیران سازمان های بزرگ همواره به دنبال ایجاد شرایطی برای تسلط به مجموعه های تحت مدیریت خود بوده اند. دیجیتال محوری به عنوان مهمترین ابزار در مدیریت آینده محسوب می شود.

اگر شما هم سعی دارید تا در شرکت یا مجموعه ای که فعالیت می کنید تبدیل به یک ره بر با نفوذ و مسلط شوید، بایستی ذهنیت دیجیتالی خود را تقویت کنید.
حتی ممکن است کسب و کار شما چندان ارتباطی با فضای آنلاین نداشته باشد. امّا از آنجا که امروزه فناوری و رسانه های دیجیتال تمامی ابعاد زندگی ما را در برگرفته اند، ضروری بنظر می رسد تا دیجیتال محوری را به عنوان یک خصلت مدیریتی در خود پرورش دهیم.
شرکت های آینده در بستر اینترنت اشیا، رسانه های اجتماعی، کلان داده ها، هوش مصنوعی و مدیریت داده ها توسعه خواهند یافت. قطعا چنین شرکت هایی نیاز به رهبرانی با تفکر دیجیتالی دارند.
عدم اطلاع از دانش مدیریت دیجیتال باعث از دست رفتن فرصت های طلایی در کسب و کارها خواهد شد. باید توجه داشت که دیجیتال محوری لزوما باعث موفقیت یک کسب و کار نخواهدشد. امّا داشتن چنین تفکری باعث می شود تا شناسایی ضعف ها و فرصت ها سرعت بیشتری یابد.بنظر شما نقش شانس و مهارت در یک کسب و کار تا چه میزانی می باشد ؟
مدیران دیجیتال محور معمولا افرادی با خصوصیات زیر هستند:

  • کنجکاو و کوشا هستند.
  • به دنبال رفع ابهامات خواهند بود.
  • تکنولوژی را به صورت گسترده در کار و زندگی خود وارد می کنند.
  • از جدیدترین فناوری های روز آگاه هستند و سعی می کنند آنها را در کسب و کار خود بکار گیرند.
  • آینده نگری و داشتن تفکر خلاق (تفکر خلاق چیست؟)

دیجیتال محوری با کمک درست اندیشی می تواند اثربخشی و کارآیی فعالیت ها را به حداکثر برساند. در فضای دیجیتال علیرغم وجود موقعیت های بکر، چالش های گریزناپذیری نیز نهفته اند. مدیران آینده بایستی بتوانند قدرت تصمیم گیری بالایی را برای موفقیت در چنین فضاهایی را داشته باشند.