شادی چیست ؟ انسان ها چگونه شاد می شوند؟

شادی و نشاط
شادی و نشاط

همانگونه که هیچ دو نفری از موفقیت و پیروزی تعریف مشخصی را نمی توانند ارائه دهند ، هیچ دو نفری هم پیدا نمی شوند که از شادی تعریف یکسانی داشته باشند.

قبلا بسیاری از متخصصان تصور می کردند که حس شادی وابسته به پارامترهای مشخصی می باشد. ثروت، سلامت، عشق، دوستان بسیار، شغل عالی و موفقیت تحصیلی به عنوان مهمترین پارامترها در ایجاد احساس شادی محسوب می شدند.

امّا تحقیقات جدید در دانشگاه MIT نشان داده است که تحقق پارامترهای فوق نمی تواند چندان در حس شادی و رضایت افراد تاثیر داشته باشد. در واقع شادی چیزی فراتر از موضوعات ساده و روزمره می باشد.

بسیاری از مردم حس شادی را با حس لذّت اشتباه می گیرند. هر چند که ممکن است لذّت بردن از یک موضوع باعث ایجاد شادی شود. امّا حقیقت آن است که شادی یک احساس درونی بسیار قوی و بلندمدت می باشد. در حالی که لذّت یک اتفاق زودگذر است و موقتی می باشد.

چگونه شاد باشیم ؟

بنابر جدیدترین تحقیقات حس شادی ارتباطی به اتفاقات روزمره زندگی ندارد. شادی یک احساس ذاتی می باشد که در هر شرایطی می تواند بوقوع بپیوندد. حتی در بدترین شرایط نیز مغز توانایی شبیه سازی احساسات خوب را به ما می دهد.

محققان معتقدند قدرت انتخاب برروی شادی تاثیر بسیاری دارد. وقتی که شما نمی توانید انجام یا عدم انجام یک کار را انتخاب کنید و در واقع قدرت انتخاب ندارید به شما حس شادی بیشتری دست می دهد. حتی ممکن است شما از انجام کاری پشیمان شوید ولی چون حق انتخاب نداشته اید از انجام آن کار احساس شادی می کنید.

انسان ها داشته هایشان را همیشه بهترین ها می دانند. چرا که ذهن آنها به دنبال شبیه سازی رخدادهای طبیعی زندگی می باشد. نکته مهم در این زمینه این است که : "ناراحتی و خوشحالی در انسان ها هیچ گاه ماندگار نمی باشد".

در یک کسب و کار سعی کنید تا حد امکان به مشتریان خود حق انتخاب گسترده ندهید. وقتی که مشتری شما یک یا دو گزینه برای انتخاب در پیش روی خود دارد ، حس بهتری نسبت به حالتی که چندین انتخاب دارد ، پیدا می کند.