خوابگاه

توقعی برای بهتر شدن نداشته باشید، همین که شانس بیاورید شبیه به آن ها نشوید خودش فتح بزرگیست. اینجا زباله دان است، زباله دانی از آدم ها با امیال جنسی متفاوت.

اگر بتوانید بحثی راجبع خوشگل تر بودن زن روسی از زن ایتالیایی باز کنید و نظرات کارشناسانیتان را با آب و تاب بازگو کنید شک نداشته باشید که به شدت مورد استقبال همگان قرار خواهید گرفت. شما روزانه تکراری از چرت و پرت ها و اشتباهات را خواهید دید، تکراری مضحک، تکراری خسته کننده، تکراری که برای متوجه شدنش لازم نیست حافظه قوی داشته باشید و یا حتی لازم نیست که مغزی داشته باشید که تکرار را پس می زند.

شما می توانید هر روز ورودی "A" را به آن ها بدهید و بدون شک خروجی "B" را دریافت کنید، دقیقا مانند همین برنامه هایی که انسان ها می نویسند. نمی دانم خداوند چرا به خودت گفت فتبارک الله احسن الخالقین ولی می دانم شیطان زمانی که خداوند از اون خواست به انسان سجده کند چقد درد متحمل شد، شیطانی که اگر اینجا بود سرش را روی شانه هایم میگذاشتم و باهم گریه می کردیم، او میگفت و من تاییدش می کردم.

اینجا مغزها عقیم شده اند.