آموزش هدف‌گذاری در زندگی

همیشه به دوستان و عزیزان توصیه می‌کنم به جای ژست موفقیت گرفتن، یکبار و برای همیشه سعی کنیم یک هدف را که برای آن اشتیاق سوزانی دارید انتخاب و تا رسیدن به آن، توقف نکنید. اشتیاق سوزان از آن جهت اهمیت دارد که با وجود تله‌های زیاد اتلاف زمان، در حرکت به سمت هدف خللی وارد نخواهد شد.

پس نیازی نیست برای هدف گذاشتن در زندگی، خود را اسیر آموزش و کتاب‌های متعدد کنید و در نهایت به هیچ برسید! خیر! ببینید به چه علاقه دارید و از شدت اشتیاق به آن، حاضرید از تلویزیون، پارک و سایر تفریحات خود به طور موقت بزنید تا به آن برسید. مطمئن هستم این اصل کلیدی در آموزش هدف‌گذاری، می‌تواند زندگی بسیاری از ما را دگرگون و رو به رشد و توسعه نماید.

آموزش هدف‌گذاری در زندگی
آموزش هدف‌گذاری در زندگی