استارتاپ‌ها و مسیر غلط

چند سال نه چندان دور، به عنوان مشاور یکی از کسب‌وکارهای نوپا در آواتک فعالیت می‌کردم: از تدوین برنامۀ بازاریابی گرفته تا اجرای اجزای آن. مدیر این استارتاپ یکی از دوستان فنی بود که خوب جلو آمد؛ اما در نهایت و تحت تأثیر یک توصیه از هم‌کلاسیش، صحبت‌های مرا نادیده گرفت و تبلیغات خود را به دست تئوری‌ها داد. نتیجه آن شد که این کسب‌وکار به خاطر انتخاب یک مسیر غلط در اجرا، به طور کامل نابود شد.

آن فرد فنی هم‌اکنون کارمند عادی یک شرکت کامپیوتری است که با حسرت به کسب‌وکاری فکر می‌کند که دیگر آن را ندارد.

هر استارتاپی که دارید، از مسیرهای غلط دوری کنید و مسیر صحیح را درست شناسایی نمایید.

استارتاپ
استارتاپ