استراتژی محتوای انسان محور

"تولید محتوا" از آن دسته فعالیت‌هایی است که امروزه آرام‌آرام تبدیل به فضایی برای تبلیغ‌بازی و "منم‌منم‌ها" شده است؛ اما هر چه جلوتر می‌رویم، محتواهای زرد منتشر شده در این خصوص برای خالی کردن جیب کسب‌وکارها به شدت افزایش پیدا می‌کند. هر کسب‌وکار و فعالیتی که داریم، نباید فراموش کنیم که تولید محتوای ما باید برای انسان باشد و نه موتورهای جستجو. از "استراتژی محتوای انسان محور" غفلت نکنید. رسیدن به هدف در تولید محتوا، بر پایۀ ارتباط انسانی شکل می‌گیرد.

تولید محتوا
تولید محتوا