خیریه فقط محک و کهریزک نیست!

حضرت رضا(ع): خداوند توانمندان را مکلف کرده است که امور بیماران از کار افتاده و بلادیدگان را سامان دهند.

نمی‌خواهم کلماتی را بنویسم که حس ترحم شما را بیدار کنم، فقط می‌خواهیم یک لحظه به این فکر کنید که نه چشمی دارید و نه گوشی؛ مانند یک تکه گوشت از اول تولد در یک جا افتاده‌اید و فقط خدا می‌داند چطور با این دنیا ارتباط برقرار می‌کنید!

مرکز جامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی زرین‌شهر
مرکز جامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی زرین‌شهر

هم درد‌آور است؛ هم مبهم؛ هم غریب؛ هم غم‌انگیز و هم...کلی احساسات عجیب؛ فکرش را بکنید...؟!

بعد از مدتها، بروشور و کاغذ دو خیریه به دستم رسید که برایم آشنا نبودند. تا قبل از این مانند خیلی‌ها به محک و یا کهریزک کمک می‌کردم، اما بعد از دیدن این دوخیریه+ + با خود گفتم شهرستان‌ها هم معلولشان دل دارند! مگر نخبگان علمی محروم از درس حق تحصیل و آرامش ندارند؟

باور کنیم که غیر از محک و کهریزک، خیریه‌های دیگری هم داریم که چشم‌به‌راهِ توجه و نگاه ما هستند. من هیچ وقت نمی‌دانستم که خیریه‌ای برای حمایت از نخبگان علمی و افراد باهوش برای تحصیل وجود دارد؛تا قبل از اینکه کاغذ معرفیش به دستم برسد، اطلاع نداشتم که خیریه‌ای مختص نگهداری شبانه‌روزی دختران معلول وجود دارد.

درباره معلولین
درباره معلولین

شاید بهتر باشد هر بار که می‌خواهیم دستی در جیب و کمکی نماییم، به این مسأله هم توجه کنیم که غیر از خیریه‌های خیلی بزرگ، خیریه‌های تخصصی، کوچک و قانونی هم هستند که نیاز به توجه ما دارند.

مطالب مرتبط: 1) بیماران پروانه‌ای و مسئولیت ما متخصصین در ویرگول ؛ 2) هستمت!