ضررهای پارتی بازی در استخدام و به دست آوردن شغل

امروز خیلی از عزیزان و به خصوص جوانان، راه پیدا کردن شغل خوب را در پارتی و رابطه جستجو می‌کنند؛ فارغ از اینکه آیا شایستگی و یا تطابق با شغل مورد نظر را دارند یا خیر. به اعتقاد من، پارتی ضد توسعۀ فردی و هدف‌گذاری در زندگی است. موفقیت با پارتی‌بازی حاصل نمی‌شود، بلکه با روش‌های صحیح و ابزارهای مناسب به دست می‌آید. متأسفانه خیلی از جوانان در کشور ما، راه‌های رسیدن به اهداف در زندگی را کاملاً بر مبنای تئوری و رابطه‌هایی از جمله پارتی جستجو می‌کنند و در نتیجه، بهترین سال‌های جوانی خود را تباه می‌کنند که حاصلش چیزی نیست جز حسرت عمیق.

سخنی با فارغ التحصیلان عزیز دانشگاه‌ها در سراسر کشور!لطفا قبل از رفتن سر کار این آمپول تقویتی را بزنید: کمپلکس بی نظیر انگیزه، کامپیوتر، روابط عمومی، تحقیقات و زبان.خیلی در موفقیت شما در مسیر شغلی تأثیرگذار است.حالا یک عده ای به جای این آمپول، قرص پارتی آمیفین! مصرف می کنند. تأثیرش خوب ولی زودگذر است و عوارض جانبی آن نیز بالاست. کسانی که به این قرص اعتیاد دارند، همه جا وصلۀ ناجور به نظر می رسند، احساس از خود بیزاری دارند و محبوبیتشان کم است، اما با این آمپول هم از خودتان راضی هستید، هم فرد مفیدی خواهید بود هم دیگران به جای دشمنی به شما غبطه خواهند خورد.

پارتی بازی در ایران راه موفقیت نیست چون در نهایت به احساس عدم خوشبختی منجر می‌شود.
پارتی بازی در ایران راه موفقیت نیست چون در نهایت به احساس عدم خوشبختی منجر می‌شود.