قبر نوشتۀ مردی که ۵۰ سال در ایران زندگی نکرد.

مرحوم دکتر امیر حسین فردوس به سال 1307 خورشیدی در اصفهان زاده شد.پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد دبیرستان پیرنیا شد و پس از طی مراحل دبیرستان؛ در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پذیرفته شد. درسال 1335 برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و در دانشگاه تگزاس به امر تحصیل پرداخت.با این که دانشگاه ایندیانا، دانش آموخته های خود را استخدام نمی کرد، اما به دلیل رجحان دانش دکتر فردوس؛ به استخدام دانشگاه ایندیانای جنوب شرقی در آمد.

امیرحسین فردوس
امیرحسین فردوس

روی سنگی در قطعه ۲۲۹ بهشت زهرا که متعلق به دکتر امیرحسین فردوس است، نوشته شده: «هر چه بیشتر در آمریکا ماندم (۵۰ سال)، بیشتر به عظمت فرهنگ ایرانی اسلامی ایران پی بردم. هدیه استقلال و آزادی که امام خمینی برای ایران به ارمغان آورده‌اند آنقدر عظیم است که باید تا حد جان نثاری از آن حفاظت کرد چون فقط در سایه این هدیه است که ایران می‌تواند فرهنگ خود را حفظ کرده و به بالاترین قله پیشرفت برسد.»

قبر دکتر امیرحسین فردوس زادۀ اصفهان
قبر دکتر امیرحسین فردوس زادۀ اصفهان