I love Hussain

یک ماهِ پیش مطلبی گذاشتم مبنی بر اینکه ما متخصصین چه وظیفه‌ای در قبال امام حسین(ع) داریم؛ به خصوص در این فضای مجازی. یک سؤال جدی از همۀ شما متخصصین ویرگول: آیا حسین(ع) را دوست دارید؟ اگر پاسختان مثبت است، چگونه این دوست داشتن را نشان می‌دهید و منتشر می‌کنید؟

این سؤال را در مطلب قبلی نیز پرسیده بودم. یکی از عزیزان برایم نوشته بود: به نظر شما چه بکنیم؟

به او پیشنهاد دادم> 1) این سایت را ببیند: Hussain, The International Love؛ 2) اینستاگرام این سایت و سایت قبلی را دنبال نماید؛ 3) در اینستاگرام خود مطلبی منتشر کند و جداگانه به این اینستاگرام‌ها، تگ و منشن نماید؛ 4) و در نهایت چند خط به زبان ساده(ترجیحاً انگلیسی) برای این سایت‌ها(از بخش تماس) بفرستد و به آنها دلگرمی بدهد. به نظرتان این حداقل کاری نیست که می‌توانیم در این روزگار از آرمان‌های امام حسین(ع) حمایت نماییم؟

این را نیز کنار میز کارتان بچسبانید!

Hussain, The International Love
Hussain, The International Love