توهمی به نام ایرانی بافرهنگ2

اگر فکر میکنید جامعه ای با فرهنگ داریم؛ نخوانید!

در قسمت اول

https://virgool.io/@moeid.lotfi2/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-ynoz0brslvonقسمت دوم:

از فرهنگ غنی ما ایرانیها میتوان کتابهای بسیاری نوشت و از آنجا که ما در همه زمینه ها خفن هستیم و بهترین .

از مهاجرانمان، نصفشان در ناسا هستند و بقیه هم استاد دانشگاه و خیلی باهوش هستند و کلا ایرانی ها خیلی خوب هستند میتوانیم به ادبیات عامیانه مان اشاره کنیم که در کوچک ترین مکالماتمان حتما از فحش استفاده میکنیم و دوستان صمیمی حتی با فحاشی به مادر یکدیگر هم را صدا میزنند.

ما خیلی منطقی هستیم اما جایی که میشود دعوا کرد چرا باید حرف بزنیم؟

پس در مترو و دانشگاه دعوا میکنیم اگر با ماشینمان تصادف شود حتما باید یکدیگر را کتک هم بزنیم.

اگر خانمی را در خیابان دیدیم متلک فراموش نمیشود چون متلک هایمان بامزه است و میتوانیم مخ خانم ها را اینطور بزنیم (تاکنون موردی برای زدن مخ پس از متلک گزارش نشده).

ما لهجه ی هموطن خود را مسخره میکنیم و اهل هرجا باشیم از بقیه ایرانیان خفن تر هستیم پس برای بقیه جوک میسازیم.

از نظر تهرانیها شهرستانی ها امل هستند و از نظر شهرستانیها تهرانیها دزد و کلاه بردارند و حق داریم دهنشان را سرویس کنیم.

ما در هنر هم سرآمدیم مثلا هیچ کداممان نه نقاش و نه خطاط و نه معماری را میشناسیم ولی در اینستاگرام یک نفر را که با زیربغلش صدای باد معده در می آورد فالو کرده ایم.

موسیقی را دوست داریم و خواننده هایمان هرچقدر شعرهایشان بی محتوا تر است و موزیک ضعیف تری دارد پر طرفدارترند.

به کنسرت خواننده هایی میرویم که توان اجرای زنده هم ندارند.عیبی ندارد ما میخواهیم شاد باشیم به درک که زنده نمیخواند و روی سن لب میزند!

ما خیلی با فرهنگیم چون روشنفکر به معنای افرادی که اهل مطالعه و پیشرو هستند را به جای فحش استفاده میکنیم.

برایمان اسپینوزا و هگل و سارتر فرق ندارد چون اساسا نمیدانیم غذا هستند یا یک شهر در بلاروس!

ما شاعران بسیاری داریم که به وجودشان میبالیم اما شعر هم نمیخوانیم چون نیاز نداریم.

سلیبریتیهایمان هم خفن ترینند جوری که بعضی هایشان حتی املای درست کلمات و هکسره را بلد نیستند.

ادامه دارد ....