ترانه سرا هستم اما اینجا صرفا مینویسم از دغدغه هام ؛ دو حالت داره: یا اخم کردم و با عصبانیت نوشتم یا لبخند به لب در حالی که حالم خوبه یا اداش رو در میارم طنز نوشتم


moeid lotfi این افراد را دنبال می‌کند:

در حال حاضر مشغول در http://enrah.ir
یه نفر که سعی میکنه یجور دیگه مسائل رو ببینه، به شما هم بگه! همین.