در کنار پروانه‌های سوخته باشیم.

در انبوه روزمرگی‌نویسی‌ها و اظهار فضل کردن‌هایمان از دانش و تکنولوژی، بد نیست گاهی سری به آسمان بزنیم.بیماری پروانه‌ای، یکی از بیماری‌هایی است که رنج فراوانی دارد و مبتلایان به این بیماری، نیاز به حمایت‌های بیشتر از مدیران، مسئولان و مردم دارند.

اگر بخواهند منتظر مدیران و مسئولان باشند، احتمالاً بسیار دیر شود! پس وظیفۀ شما و ماست که کنارشان باشیم و دلگرمیشان.

خدا سیدحمیدرضاهاشمی را خیر دهد که در لباس یک آخوند کاردرست، برای این بیماران تلاش می‌کند.

بیماری ای بی
بیماری ای بی