دست‌های باز ما چه می‌نویسد؟

تا حالا فکر کردید برای چه می‌نویسید؟ تاکنون به نقش مهم قلم در خلق دانش و محتوا توجه کرده‌اید؟

نوشتن حرمت دارد؛ قلم قداست دارد: از همه تقاضا دارم هر وقت می‌خواهند مطلبی منتشر کنند، دقت نمایند که چه می‌نویسند؟

برخی در ایام محرم حسینی، از کاندوم می‌نویسند و مشخص نیست دنبال چه هستند: راهنمایی و یا ...؟ همین دست افراد، اعدام را که به حکم قرآن: برای حفظ حیات انسان‌هاست، بد جلوه می‌دهند! چقدر جالب! یعنی ما از خدا بیشتر می‌دانیم!! حرمت واژه‌ها و حریم‌ها را با نوشتن واژه‌ها نابود می‌کنند و اسم این کار را هم روشن‌فکری و بلاگر بودن گذاشته‌اند!

‏دست‌بسته به شهادت رسیدند تا امروز ما دستهایمان برای نوشتن باز باشد...
‏دست‌بسته به شهادت رسیدند تا امروز ما دستهایمان برای نوشتن باز باشد...

ویرگول برای این خلق شده که محتوای ارزشمند ما را ماندگار کند و در فضای پررکود اندیشه، وبلاگ‌نویسی را یک قدم به جلو ببرد؛ نه اینکه ابزاری برای نوشتن هرزه‌نگاری و مستهجن‌نوشتن شود!

با شناختی که از مدیران ویرگول دارم، مطمئن هستم برای این آسیب فکری خواهند کرد. هر جا هستیم، دقت کنیم که دست‌های باز ما چه می‌نویسد؟ یادمان نرود: ‏دست‌بسته به شهادت رسیدند تا امروز ما دستهایمان برای نوشتن باز باشد...