با این شهید دردودل کنید...

کسانی که در راه خدا به شهادت می رسند از مرحله بالا و مرتبه شدیدتری از زندگی برخوردار و در عالم برزخ توانایی توجه به عوالم دیگر و از جمله دنیا را دارا می‌باشند و لذا از احوال اهل دنیا با خبر بوده بر آنها اشراف دارند.

شهید محمدتقی گرائیلی محب امام زمان(عج) بود. توصیه می‌کنم با این شهید دردول کنید؛ مطمئن باشید صدایتان را می‌شنود... .

شهید محمدتقی گرائیلی؛ محب امام زمان
شهید محمدتقی گرائیلی؛ محب امام زمان