ویرگول و خطر کاربران هرزه‌نویس

هرزه‌نویسان در گذشته نیز بودند اما امروزه اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود. هرزه‌نگاران جویندگان عجول نام‌اند که برای مطرح شدن هر کاری می‌کنند.نمونه‌ بارز آثار هرزه‌نگاری را در آثار سوزنی سمرقندی شاعر قرن چهارم و بعضی از شعرهای ایرج میرزا می‌توان دید. بنابراین زشت‌نگاری نشانه‌ پیش‌رو بودن و داشتن سبک تازه نیست.

خطر کاربران هرزه‌نویس برای ویرگول از جهات مختلفی مطرح است که کمترین آن، شکستن قبح مسائل اخلاقی و حرکت تدریجی این استارت‌آپ به سمت برخورد قضائی و فیلترینگ(توسط معدودی از کاربرانش است.)

ویرگول و خطر کاربران هرزه‌نویس
ویرگول و خطر کاربران هرزه‌نویس

تعداد خاص و انگشت شماری از کاربران هستند که متأسفانه از روی جهل و یا تعمداً، اقدام به محتواهایی شامل تیتر، متن و یا تصاویری می‌کنند که در هر حالتی به مسائل شهوانی، جنسی و زنانگی مربوط می‌شود که این عمل در هیچ اخلاق و جای دنیا، یک ارزش اخلاقی نیست.

آیا ویرگول برای نشر و انتشار این محتواها خلق شده است؟
آیا ویرگول برای نشر و انتشار این محتواها خلق شده است؟

برای یکی از همین کاربران مطلبی را با دیدگاه‌ها نوشتم که نتیجۀ آن، بلاک کردن من بود:

یکی از مهره‌های سوخته، عرفان واره های نوظهور؛ تفکرات «اوشو» است، که دارای شخصیت هم‌جنس‌گرا بوده و خود را همواره مدافع این تفکر تلقی کرده است. اشو خود می‌گوید: هم‌جنس‌گرایی را مسئله نکنید. هیچ‌چیز اشتباهی در آن نیست. این ایده اجتماعی است که چیزی را غلط یا درست می‌شمارد. اشو با تفکرات انحرافی؛ خود را به ورطه ضلالت کشانده است، طبیعتاً افرادی هم که پیرو این‌گونه تفکر باشند؛ جز بدبختی و عاقبت سوزی چیزی عایدشان نخواهد شد زیرا اشو همواره داد زده است که «مسئله هم‌جنس‌گرایی از ضروریات رشد اجتماع است و بر آن تأکید می‌کند. قضاوت با شماست، افرادی که چشم و گوش بسته دنبال‌رو افکار انحرافی شخصی چون اشو افتاده و خود را با ادبیات به‌ظاهر عاشقانه او وفق می‌دهند، آیا دچار انحراف عقیدتی نشده‌اند؟آموزه های اشو متاثر از مکتب "تنتره" است و مهمترین آموزه آیین تنتره، فعال شدن نیروی جنسی و آزادی جنسی به همه صورت آن است!البته هیچکدام از کتابها توسط خود اوشو نوشته نشده است و تمام آنها پیاده سازی سخنرانی های اوست اولین نکته ای که به ذهن خواننده آثار اشو می رسد، وجود "تناقضات" فراوان در مطالب اوست. البته خود اوشو گفته است که من پاسخگوی حرفهای دیروزم نیستم!

قضاوت و تصمیم با مدیریت محترم ویرگول و دوستان ویرگولی عزیز. توصیه و پیشنهاد دلسوزانۀ من به تیم محترم ویرگول و تمامی کاربران عزیز عاشق نوشتن و به خصوص زنان و دختران کشورم این است که نه تنها جلوی این مطالب و پروفایل‌ها را با گزارش محتواهایشان بگیرند که به شدت اجازۀ عرض اندام به این فعالیت‌ها ندهند.

شاید شما کاربر ویرگول با من و نگاه‌هایم مخالف باشید، اما قطعاً شما نیز مانند من از شکستن قبح مسائل جنسی و بی‌احترامی به جنس زن و نگاه ابزاری به شهوت(و نه نگاهی انسانی) در این فضا خوشتان نمی‌آید.

از ویرگول تقاضا دارم اگر در این رابطه اقدامی انجام می‌دهند و یا انتقادی به این مطلب دارند، در همین بخش نظرات درج نمایند.متشکرم.