یک دائم‌السفرِ دیگه؛ گاهی روی ایده‌ها/امیدها فرشته‌سرمایه‌گذاری می‌کنم. تفریحم عکاسی طبیعت، علاقمند به رمزارز و Blockchain. ساکن اینترنت، روزها در حال ساختن‌و‌شکستن معماری شبکه‌ها و کنجکاوی #در_آینده