داکر در عمل :: از بین بردن تداخلات ، ساخت یک فارم از سایت‌ها (ادامه سفارش مشتری)

شما در بخش آخر متوجه شدید که چگونه می‌توان از تداخل نرم‌افزارها جلوگیری کرد. اما اگر در استفاده از داکر دقت نکنید می‌توانید سیستم‌هایی با تداخلات شدید در بین کانتینرها ایجاد کنید. مثال دیگری را در نظر بگیرید که مشتری از شما خواسته تعداد زیادی از وب سایت‌هایی آنها را میربانی کنید. آنها همچنین خواستار تکنولوژی‌های نظارتی مانند مثال قبل است. به سادگی می‌توانید سیستم قبلی را که ساخته‌اید گسترش دهید بدون اینکه تنظیمات ngnix را تغییر دهید. در این مثال شما یک سیستم با چندین وب سرور و هر وب یک ناظر عملکردی مانند مثال‌های قبل دارد. مانند معماری زیر:

معماری کلان سفارش مشتری
معماری کلان سفارش مشتری

بخش اول تعدادی کانتینر وب داریم که به نظر از این ساده‌تر نداریم اما مشکل اصلی افزایش تعداد آنها است. در ادامه این سناریو رو بطور کامل پیاده سازی می‌کنیم.