داکر در عمل:: جابجایی مخازن (Shipping containers)


خیلی از ما ممکن است منظور از جابه جایی مخازن (از این به بعد به جای Container از لفظ مخزن استفاده می کنم) را جا به جایی فیزیکی تصور کنیم. در واقع یک مخزن مانند جعبه ای است که هر زمان می توانید داده های مختلف را روی آن قرار داده و با تمام وابستگی های آن برای اجرا ذخیره کنید و جالب تر مثل جرثقیل ، کامیون ، ترن یا کشتی به راحتی این مخازن را جا به جا کنیم.

داکر هم به راحتی می تواند همین مخازن (Containers) را کپی، توزیع و اجرا کند. داکر این کار را با همان روش سنتی بسته بندی و اراده توزیع نرم افزاری کامل می کند. اجزای فایلی که نقش جا به جایی مخازن رو به عهده میگیرند image (تصویر) نامیده می شوند. Image ها در داکر شامل تصویر فشرده ای از تمام نیازمندی هایی است که توسط برنامه در حال اجرا در مخزن مورد نیاز است. شما می توانید به هر اندازه مخزن که می خواهید از روی imageروی داکر ایجاد کنید. اما این نکته را نیز باید بدانید زمانی که تعدادی مخزن از روی یک image درست کردید ، تغییرات درون یک مخزن با مخازن دیگر به اشتراک گذاشته نمب شود.

وقتی شما تصمیم میگیرید نرم افزار خودتان را با استفاده از داکر توزیع کنید، در واقع شما image ها را توزیع می کنید،داکر در کامپیوترهای مختلف مخازن را از روی این تصویر (image) ساخته می شود حالا از این به بعد این تصاویر هستند که درون اکوسیستم داکر قابل جابه جایی هستند.

-------------------------------

من دارم سعی می کنم طوری مطلب بذارم 5 دقیقه ای قابل مطالعه باشه ، نظر یادتون نظره