محمد رجبی هستم یک وبلاگ نویس. در مورد موضوعات موفقیت، گنو/لینوکس و برنامه نویسی مطلب مینویسم.