درآمدم امسال چقدر خواهد بود؟(3) وضع اقتصادی کشور در سال 1398 چگونه خواهد بود؟

پیش بینی اکثریت کارشناسان و دولت و مجلس این است که سال 1398 اگر شرایط سیاسی به همین شکل پیش برود، سال بسیار سختی از نظر اقتصادی خواهد بود.

از بودجه دولت در سال 1398،اگر فرض را بر این بگذاریم که تمام آن محقق شود که کار بسیار سختی است، 75 درصد آن صرف پرداخت حقوق به کارمندان و بازنشستگان و کمک به صندوقهای مختلف بازنشستگی و بیمه خواهد شد و فقط 25 درصد برای امور عمرانی و بقیه کارهای مملکت بودجه در نظر گرفته اند

با توجه به شرایط بوجود آمده در اول سال 1398 مثل سیل در بسیاری از مناطق کشور، مبلغ قابل توجهی هم باید صرف این بخش گردد.

از طرف دیگر پیش بینی این است که در سال 1398 رشد اقتصادی ایران منفی3.5 باشد که این موضوع هم اصلا خبر خوبی به حساب نمی آید.

از این دو موضوع بررسی شده میخواهم به شما دوست عزیز بگویم، فکر نکنیم در سال 1398 دولت میتواند کار خیلی خاصی در جهت بهبود وضع درآمد ومعیشت مردم داشته باشد و اساس کار دولت تامین نیازهای اولیه افراد در جامعه است و این به این معنا است که افراد برای بهبود وضع زندگیشان خودشان باید دست به کار شوند و اتفاقاتی را رقم بزنند که درآمدشان حداقل 2 تا 3 برابر شود که بتوانند مانند سال قبل زندگی کنند.

در این سلسله مقالات به این موضوعات اشاره میکنیم و با هم یاد میگیریم چطور بدون کمک دولت بتوانیم درآمدمان را به طور قانونی افزایش دهیم .

با ما همراه باشید و حتما نظرات خود را برای ما بنویسید. دوستدار شما محمد بهرامی