مافیای دامنه‌های آی آر

بدون مقدمه؛ 17,576 دامنه سه کاراکتری بدون احتساب اعداد وجود دارد. از این میان کمتر از 200 دامنه برای ثبت ممنوع اعلام شده است (مثال: ali.ir) و بقیه دامنه‌ها به نام 472 نفر مختلف است. من هم با دامنه wpv.ir عضوی از این گروه هستم.

 مالک این دامنه کیست؟
مالک این دامنه کیست؟

رئیس کیست؟

آقای db54-irnic یا همان Davod Behnam با ثبت 1,835 دامنه سه حرفی رئیس گروه است. یعنی بیش از 10% کل دامنه‌های سه حرفی آی آر به نام آقای بهنام است. داوود سالانه در کل حدود 5 میلیون تومان هزینه تمدید این دامنه‌ها را پرداخت می‌کند. اگر هرکدام از این دامنه‌ها را با مبلغ میانگین 5 میلیون تومان بفروشد مبلغی معادل 9,175,000,000 تومان دریافت خواهد کرد. اجاره دامنه هم راه دیگری برای کسب درآمد است.

البته داوود بهنام بدون رقیب نیست. sa61-irnic با 1,009 دامنه یعنی حدود 6% دامنه‌ها برای خودش قدرتی محسوب می‌شود.

آقای ga50-irnic با 399 دامنه و aa7808-irnic با 384 دامنه بازیگران دیگر دامنه‌های آی آر سه حرفی هستند.

این اطلاعات از کجا بدست آمده است؟

با این کد: https://share.tarafdari.com/show/13096

برخی دامنه‌های db54-irnic

zzs.ir zzm.ir zzc.ir ... wea.ir wdw.ir wdo.ir ... tov.ir tou.ir toj.ir ... rgd.ir rfr.ir rfl.ir ... ogg.ir oal.ir oah.ir ... mah.ir mao.ir lon.ir ... jie.ir jic.ir jhc.ir ... aat.ir aii.ir amb.ir ...