حمایت گوگل کروم از جنبش ضد نژادپرستی

تیم گوگل کروم اعلام کرده که در راستای حمایت از جنبش اعتراضی مبارزه‌ با نژادپرستی، عبارت Blacklist را با Blocklist جایگزین می‌کند.

خدایی اگه این کارو نمیکرد، کسی بهش گیر می داد؟؟!